Az igényfelmérés folyamata rendkívül fontos eleme az ügyfélprojektek kielégítő megvalósításának. Az alábbi rövid blogposztunkban ennek a folyamatnak a legfontosabb elemeit mutatjuk be az előzetes felméréstől a tervdokumentáción és a rendszerterven át egészen a felelősségek és kondíciók meghatározásáig. Lássuk, hogyan kezdődik a folyamat! 

Amikor egy új rendszer megvalósításának igénye megfogalmazódik, akkor a probléma először egy szakértő asztalára kerül. Ő az a személy, aki a megrendelő által megfogalmazott követelmények alapján egy előzetes rendszerkoncepciót állít fel amellett, hogy azonosítja is a rendszer szükséges elemeit és azok összefüggéseit is a későbbi megvalósítása érdekében. A folyamat első lépése az előzetes felmérés, vagy másnéven az előzetes rendszerterv. 

Előzetes felmérés

Ez a lépés azért is kiemelten fontos, mert általa az elvégzendő munka szervezését is meghatározhatjuk. A rendszer minden komponensének megvalósítása egy, az adott problémakörben kompetens mérnök felelőssége kell, hogy legyen. Az összetett rendszerek megvalósítása jellemzően több szakember együttműködését teszi szükségessé, itt már a csapatmunka is kiemelt jelentőséggel bír majd. 

Az előzetes felmérés szakaszában rendkívül fontos az abban együttműködő mérnökök közti kommunikációs struktúrák megfelelő kialakítása.  Ebben a csapatmunkában a mérnök kollégák által megvalósítandó részrendszerek közti kapcsolatok minőségének kell irányadónak lennie. Az itt elvégzett munka alapján már megszülethet a rendszerkoncepció dokumentálása is. Ez egy olyan fontos tervezési lépés, amely lehetővé teszi egy új, speciális munkacsoport kialakítását, amelynek fő célja a megrendelő által vágyott rendszer hatékony megvalósítása lesz. 

Tervdokumentáció

A rendszer előzetes tervdokumentációja lehetővé teszi, hogy a kliens megbizonyosodjon róla, hogy a követelményeit megfelelően átadta a fejlesztő partnernek. Így az előző lépésben tárgyalt előzetes felmérés dokumentálása, vagyis a tervdokumentáció a kliens és a megvalósító szervezet közti egyezkedési folyamat kulcslépése lesz. 

A megrendelő és a szolgáltató cég közötti sikeres és mindenki számára előnyös projekt feltétele ezen túl a fejlesztéssel kapcsolatos felelősségek rögzítése is. Amennyiben tehát ez az előzetes rendszerterv a klienssel folytatott kommunikáció részét képezi, a dokumentumnak mindkét témakörre ki kell térnie. Ezeket két külön fejezetben jelenítjük meg: a rendszertervben, valamint egy másik, a felelősséget és kondíciókat rögzítő dokumentumban.

Rendszerterv 

A dokumentáció első része a rendszerkoncepció áttekintő vázlatát, elvárt működési jelenségeit tartalmazza, valamint az elképzelt rendszer olyan technikai tulajdonságait, amik a követelményekből következnek. Beágyazott rendszerek esetén jellemzően szükséges a rendszer kommunikációs csatornáinak specifikációja, digitális és analóg ki- és bemeneteinek tárgyalása, ezek időzítési követelményeinek rögzítése, a rendszer viselkedésének kérdése hibák esetén, valamint az adattárolási igények megfogalmazása az elvárt működési jelenségeken túl.

Felelősségek, kondíciók

A második rész rögzíti a megvalósító szervezet és a kliens fejlesztéssel kapcsolatos felelősségeit. Ennek a dokumentumnak célszerű tárgyalnia, hogy a fejlesztő szervezet a rendszer mely részeit valósítja meg és milyen kimeneteket állít elő, valamint, hogy ezek az eredmények milyen formában kerülnek szállításra. A dokumentum ideális esetben kitér arra is, hogy a fejlesztői munkának mik a klienst érintő információs és technikai előfeltételei.

Összegzés

Az ilyen dokumentumok elkészítését elősegítendő egy dokumentumsablont hoztunk létre, amely vázlatosan tartalmazza a szükséges fejezeteket. Természetesen a követelmények más, itt nem szereplő témakörök érintését is indokolhatják, a dokumentum felépítését tehát érdemes rugalmasan kezelni. A meglévő fejezetek ugyanakkor egy ellenőrző lista szerepét tölthetik be a rendszerkoncepciót összeállító szakértő számára.

Szerző: Járó Áron

Blog

  • Összes
  • Egyéb
  • Esettanulmány
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Még több betöltése Összes betöltése a SHIFT billentyű nyomva tartásával Összes betöltése